Skip to content Skip to footer

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest, brama do życia i Królestwa Bożego, jest pierwszym sakramentem. Przyniósł go Chrystus wszystkim ludziom, aby mieli życie wieczne. Chrzest jest także sakramentem, przez który ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, dlatego do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowywane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć. Stąd Kościół katolicki określa warunki, które mają spełnić rodzice i chrzestni, aby można było żywić nadzieję na rozwinięcie wiary u ochrzczonego dziecka. Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi świętej, aby przyjąć Komunię świętą w intencji dziecka podczas udzielania chrztu. O ile to możliwe, chrztu udziela się podczas Mszy świętej, która uobecnia Misterium Paschalne Chrystusa.

Chrzest dziecka zgłaszamy w kancelarii na 2 tygodnie przed planowanym terminem.

Wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania);
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
BS Nowy Sącz
Nr rachunku:
21 88110006 0010 0107 2226 0001
Bądź w kontakcie
Sienna 1733-318 Gródek n. Dunajcem