Skip to content Skip to footer

Sakrament Bierzmowania

Ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. W nim otrzymują Ducha Świętego, dlatego poprzedzone jest dwuletnim przygotowaniem, które rozpoczyna się w 7 klasie Szkoły Podstawowej. Kandydat do bierzmowania powinien znajdować się w stanie łaski uświęcającej.

Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu (jeśli kandydat był chrzczony poza naszą parafią);
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej (jeśli kandydat uczestniczy w katechizacji poza naszą parafią);
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

BS Nowy Sącz
Nr rachunku:
21 88110006 0010 0107 2226 0001
Bądź w kontakcie
Sienna 1733-318 Gródek n. Dunajcem