Skip to content Skip to footer

Sakrament Małżeństwa

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Z tej racji, między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Duszpasterze mają obowiązek troszczyć się, aby stan małżeński zachował ducha chrześcijańskiego, dlatego w przygotowaniach do zawarcia małżeństwa, należy zaplanować także następujące spotkania:

Katechizacja przedmałżeńska (tzw. kurs przedmałżeński).

Poradnia rodzinna.

Dni skupienia dla narzeczonych.

Rozmowy przedślubne. Odbywają się po telefonicznym uzgodnieniu z księdzem proboszczem. Narzeczeni zgłaszają się na rozmowy przedślubne do kancelarii parafialnej, w terminie nie krótszym niż trzy miesiące, przed zaplanowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa.

W czasie pierwszego spotkania narzeczeni przedstawiają:

aktualne metryki chrztu. Metryka nie może być z datą starszą niż 6 miesięcy zawierać wszystkie adnotacje, jakie zostały dokonane w księdze ochrzczonych;

świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;

zaświadczenia o udziale w katechizacji przedmałżeńskiej – tzw. kursie przedmałżeńskim;

strona owdowiała świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu;

dowody osobiste;

strona która otrzymała wyrok Sądu Biskupiego stwierdzającego nieważność zawartego małżeństwa – tenże dokument.

O pozostałych dokumentach koniecznych do zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zostaną poinformowani w czasie rozmowy przedślubnej.

Przez sakrament małżeństwa chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem miłości łączącej Chrystusa z Kościołem, dlatego w przygotowaniach nie można pominąć spowiedzi przedślubnej. Zaleca się, aby pierwsza spowiedź przedślubna była spowiedzią generalną z całego życia.

Do ważnego zawarcia małżeństwa potrzebni są także dwaj świadkowie. Świadkami ślubu powinny być osoby wierzące i praktykujące. One również powinny przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej ofiarowanej w intencji nowożeńców.

BS Nowy Sącz
Nr rachunku:
21 88110006 0010 0107 2226 0001
Bądź w kontakcie
Sienna 1733-318 Gródek n. Dunajcem